COMUNICAT | Les Feministes defensem el Banc Expropiat i la #VilaDeGràcia

Comunicat davant l’imminent desallotjament del Banc Expropiat, previst a partir de la segona quinzena de novembre.

Des de l’Assemblea de Dones Feministes de la Vila de Gràcia, com a membres del Banc Expropiat i veïnes de la Vila, volem fer públic una vegada més, el nostre suport a totes les activitats, col·lectius i persones que l’omplen de vida. Creiem que defensar el Banc Expropiat no és únicament lluitar contra el desallotjament d’un espai; sinó que és, sobretot, defensar que existeixen formes alternatives de relacionar-nos que ens empoderen i ens doten de la força necessària per fer-les créixer, allunyades de les estructures capitalistes i heteropatriarcals que pretenen dominar les nostres vides.

Ens agrada formar part del Banc Expropiat, ser una part més d’aquesta xarxa sòlida que hem anat construint i sentir el suport de totes les companyes amb qui lluitem per a resistir col·lectivament i fer front al desallotjament.

També volem mostrar el nostre suport compromès amb tots els espais okupats que estan en perill de desallotjament, com és el cas del Casal Popular 3 Lliris, a pocs metres del Banc Expropiat, per això fem una crida a tot el veïnat de la Vila per a fer brotar el suport mutu i defensar allò que estimem!

Ens calen 1000 Bancs Expropiats a cada poble i a cada barri!

Aturem el desallotjament!

CARTELL_RIOT1

Assemblea de dones feministes de la Vila de Gràcia

Defensem el Banc Expropiat!

A finals d’Abril, Catalunya Caixa venia un paquet d’oficines de la Vila de Gràcia a l’especulador immobiliari Manuel Bravo Solano; entre els locals venuts hi havia el Banc Expropiat. Aquesta venta va obligar a aturar el judici del 29 d’Abril, però el Banc Expropiat segueix en amenaça de desallotjament fins que el nou propietari no retiri la denúncia.

Des de l’Assemblea de Dones Feministes de Gràcia, com a membres del Banc Expropiat i veïnes de la Vila, volem fer públic el nostre suport a totes les activitats, col·lectius i persones que l’omplen de vida. Creiem que defensar el Banc Expropiat no és únicament lluitar contra el desallotjament d’un local; sinó que és, sobretot, defensar tot allò que representa.

En el seu dia a dia, el Banc Expropiat és un exemple esperançador que ens mostra que som capaces de construir unes relacions allunyades de les normes capitalistes i heteropatriarcals, de les relacions de poder i la mediació dels diners; que ens podem autogestionar i organitzar horitzontalment; que podem compartir projectes amb persones molt diverses i resistir col·lectivament. Ens mostra que existeixen formes alternatives de relacionar-nos que ens empoderen i ens doten de la força necessària per fer-les créixer.

De a mateixa manera, la defensa del Banc Expropiat també simbolitza el rebuig de l’especulació immobiliària, duta a terme per persones com Manuel Bravo, que s’enriqueix a cop d’encarir els preus d’habitatges i locals, fent desaparèixer qualsevol iniciativa que no sigui altament rentable.

Ens agrada formar part del Banc Expropiat, ser una part més d’aquesta xarxa sòlida que a poc a poc anem construint i sentir el suport de totes les companyes amb qui lluitem per aturar el desallotjament. Per això diem ben alt que… El Banc Expropiat es queda a Gràcia!

També volem mostrar el nostre suport compromés amb tots els espais okupats que estan en perill de desallotjament.

Ens calen 1000 Bancs Expropiats a cada poble i a cada barri!

Aturem el desallotjament, Manuel Bravo retira la denúncia!

Assemblea de dones feministes de la Vila de Gràcia

Maig 2014